Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

08-03-2021 /
Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

De WBTR gaat over:

-          Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders.

-          De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders.

-          Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.

-          Regels omtrent belangenverstrengeling.

-          Procedures bij grote uitgaven of investeringen.

 

Waarom wil je dit?

-          Geen gedoe in je vereniging.

-          Bestuursleden behoeden voor persoonlijke aansprakelijkheid.

-          Nieuwe bestuursleden laten zien dat zaken goed op orde zijn.

 

De WBTR is een wettelijke verplichting voor verenigingen en stichtingen. De wet geldt voor alle besturen. Op 1 juli 2021 moet je eraan voldoen. Het is belangrijk, want niet voldoen aan de WBTR kan gevolgen voor bestuursleden persoonlijk. Ga dus op tijd aan de slag.

 

Meer informatie kun je vinden op www.wbtr.nl of https://www.vrijwilligerswerk.nl/themas/wettenenregels/dossiers/bestuur+en+toezicht/checklist+wbtr/default.aspx 

 

Op 16 maart is er een gratis webinar over de wbtr  Gratis webinar Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen - NOV - Platform Vrijwillige Inzet